Shiyi Wang

Undergraduate.

Shanghai Jiao Tong University